Agenda – Dagoverzicht

Ga naar Agenda > Dagoverzicht om de dagstaat van instructeurs, voertuigen, locaties en plangroepen in te zien.

Dit scherm toont het dagoverzicht van alle instructeurs, voertuigen, locaties of plangroepen. Het overzicht wordt getoond met een startijd van 06.00 uur en een eindtijd van 23.00 uur.

Toelichting op de knoppen

Wisselen tussen dagoverzichten – instructeurs – voertuigen - locaties - plangroepen

Klik linksboven in beeld op de ronde icoontjes om te wisselen tussen instructeurs, voertuigen, locaties of plangroepen.

Vandaag-knop

Wanneer je in de tijd vooruit of achteruit bent gegaan klik je op de knop ‘Vandaag’ om weer op het dagoverzicht van vandaag uit te komen.

Datum wijzigen

Klik op de dubbele pijltjes om een week voor- of achteruit te gaan in de tijd. En klik op de enkele pijltjes om een dag voor- of achteruit te gaan in de tijd.

Tijd van de blokken wijzigen

Klik op het aantal minuten om de weergave van de blokken aan te passen naar 30 minuten of 60 minuten.

Initialen/ afkortingen/ nummers

Wanneer je met je muis over de initialen, afkorting of het nummer gaat wordt de naam van de instructeur, het voertuig of de locatie weergegeven.

Legenda

Agenda kleuren

Per categorie kun je een kleur instellen die in de agenda wordt gebruikt om bij een item de categorie aan te geven. Ook kun je per regio/niveau een kleur instellen die in de agenda wordt gebruikt om bij een item de regio/het niveau aan te geven.

Letters en cijfers

De 'P' staat voor proefles.

Een getal staat voor een afspraak met een capaciteit.

Het getal geeft de beschikbare capaciteit weer. In dit geval 6.

Je kunt meerdere studenten op deze afspraak plannen (bijvoorbeeld een theorieles).

De rode punt staat voor een examen.

Een rode cirkel met een cijfer staat voor examen met beschikbare capaciteit.

Dit icoon staat voor een overlappend item.

De start- en eindtijd van geplande afspraken overlappen elkaar.

Dagoverzicht instructeurs

De volgorde van instructeurs in het dagoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van de gebruiker. De naam van de gebruiker wordt weergeven in de vorm van initialen. Deze positienummers en initialen kun je instellen onder Beheer > Gebruikers.

Let op, wanneer er voor de gebruiker geen initialen zijn ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven.

De volgende zaken worden in het dagoverzicht van instructeurs getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken

  • Overige items

  • Vakantie-/ vrije dagen

Dagoverzicht voertuigen

De volgorde van voertuigen in het dagoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van het voertuig. De naam van het voertuig wordt weergeven in de vorm van een afkorting. Deze afkorting kun je instellen onder Beheer > Voertuigen.

Let op, wanneer er voor het voertuig geen afkoring is ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven.

De volgende zaken worden in het dagoverzicht van voertuigen getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken

  • Overige items

Dagoverzicht locaties

De volgorde van locaties in het dagoverzicht wordt weergegeven aan de hand van het positienummer van de locatie. De naam van de locatie wordt weergeven in de vorm van een afkorting. Deze afkorting kun je instellen onder Beheer > Locaties.

Let op, wanneer er voor de locatie geen afkoring is ingesteld, wordt er automatisch een nummer weergegeven.

De volgende zaken worden in het dagoverzicht van locaties getoond:

  • Beschikbare blokken

  • Afspraken

  • Overige items

Dagoverzicht plangroepen

Combinatieweergave van bovenstaande.

Verwante artikelen

Heb je het antwoord gevonden?