Locatie toevoegen

Ga naar Beheer > Locaties en klik op de knop ‘Toevoegen’ om een nieuwe locatie toe te voegen.

Vul bij Details de gewenste eigenschappen van de locatie in.

 • Naam: de naam van de locatie is zichtbaar voor de planner, in de planbevestiging, RijbewijsApp en in het cursusaanbod van het bedrijfsportaal.

 • Positie: bepaald ten opzichte van andere locaties de positie in volgorde waarin deze locatie wordt weergegeven in een lijst. Laag nummer (1) = hoog in de lijst. Hoog nummer (999) = laag in de lijst.

 • Postcode: de postcode van de locatie.

 • Huisnummer: het huisnummer van de locatie.

 • Toevoeging: toevoeging van de locatie.

 • Straat: de straatnaam van de locatie.

 • Plaats: de plaats van de locatie.

 • Land: het land van de locatie.

 • Default locatie (standaard locatie): vink aan om deze locatie als standaard locatie in te stellen. De locatie wordt dan met enkel naam en positie opgeslagen.
  Een standaard locatie heeft geen eigen agenda en is enkel bedoeld om zonder adresgegevens een locatie toe te wijzen waarbij dit verplicht is. Denk hierbij aan nascholing planning. Er kan maximaal 1 locatie als standaard locatie worden ingesteld en deze standaard locatie kan niet op meer dan één afspraak tegelijkertijd worden ingepland.

 • Capaciteit: voer in wat het maximumaantal deelnemers op de locatie is.
  Bijvoorbeeld een theorielokaal voor maximaal 24 personen.

 • Afstand: voer het aantal kilometers in waarop berekent dient te worden hoeveel kilometervergoeding er rekening gebracht wordt. Wordt gebruikt om een locatie bij een extern bedrijf of een vaste klant aan te duiden in de planning.

 • Type: stel het soort locatie in.

  • Theorie: voor gebruik bij planning van theorie.

  • Praktijk – besloten terrein: voor gebruik bij planning op eigen terrein voor praktijk.

  • Praktijk – openbare weg: externe locatie zoals bijv. een NS-station dat als opstapplaats wordt gebruikt.

 • Labels: wijs label(s) toe om daarmee deze locatie onderdeel te maken van plangroep(en).

Verwante artikelen:

Heb je het antwoord gevonden?