De wijziging in de schadeprocedure zorgt voor snellere afwikkeling.

Het was al jaren een ergernis dat de afhandeling van schades zo traag verliep bij DPD. Wij hebben hierover eindelijk nieuwe afspraken kunnen maken met DPD en de verzekeraar. De wijzigingen zijn:

1. De verzekering is tegen inkoopprijs zoals gebruikelijk. Indien u vervangende flessen verstuurt, krijgt u ook de verzendkosten plus de kosten van de daarbij gebruikte Vinologix verpakking vergoed. Dat is natuurlijk niet het geval als u geen vervangend pakket verstuurt, maar de schade bijvoorbeeld financieel met uw klant afwikkelt.

2. Wij monitoren het DPD systeem en vragen direct het schaderapport op indien er een schadescanning in het DPD-systeem staat. Dit bericht gaat ook naar u, opdat u uw klant op de hoogte kunt stellen dat er vertraging in de aflevering is opgetreden in verband met mogelijke schade en hem/haar gerust kunt stellen dat deze kwestie wordt opgelost. DPD dient het schaderapport zo snel mogelijk aan u te verstrekken (en aan ons). Uit het schaderapport dient te blijken welke fles(sen) zijn gebroken en of het pakket retour afzender wordt gestuurd of alsnog wordt afgeleverd (dit laatste kunt u ook zien in Track en Trace). Het betreffende DPD-depot heeft hierover een beslissing genomen op basis van de toestand van het pakket, hieraan kan niets meer worden veranderd. U heeft dan de informatie om de schade met uw klant te regelen.

3. U kunt een schadeclaim indienen via de procedure die ook op onze website staat (inloggen, onder Informatie). SendingWines doet de beoordeling, met name of de verzending verpakt is in een Vinologix verpakking en of de inpakinstructies goed zijn nagevolgd. Wij hebben daartoe ons personeelsbestand uitgebreid. Het uitgangspunt is dat wij bij breukschade, de kwestie binnen 2 weken afwikkelen (tot en met het overmaken op uw bankrekening) na ontvangst van alle relevante documenten:

· Een door u juist en volledig ingevuld schadeformulier;

· De verkoopfactuur;

· Het schaderapport van DPD.

Als wij nog geen schaderapport hebben ontvangen van DPD, gaan wij daar achteraan. Indien DPD het schaderapport 28 werkdagen na de schadescanning nog niet heeft verstrekt, zullen wij binnen een week daarna tot uitkering overgaan.

4. Bij breukschade kan het voorkomen, dat ook andere flessen fors zijn besmeurd. Deze komen alléén in aanmerking voor vergoeding, als wij deze flessen van u ontvangen. Vaak is dat te vermijden, omdat uw klant of anderen bereid zijn deze met een korting toch af te nemen.

Heb je het antwoord gevonden?