Klik hier voor de PDF-versie.

Uitgangspunt is dat de verscherpte regelgeving (Wijziging van de Drank- en Horeca wet) per 1-7-2021 ingaat m.b.t. de levering op afstand aan particulieren In Nederland. U bent als in Nederland gevestigde verkoper vanaf die datum verplicht om op uw website de particuliere besteller te laten verklaren, dat hij/zij 18 jaar of ouder is (leeftijdsverificatiesysteem), om geen kortingen te geven van méér dan 25% en om bij verzending de pakketdienst een 18+ check uit te laten voeren. U kunt dit laatste vanaf 1 juli via Shipper doen. In diverse andere landen heeft DPD dit al operationeel. De check moet altijd worden uitgevoerd, ook wanneer evident is dat de ontvanger ouder dan 18 is.

De verzender geeft opdracht tot het uitvoeren van een 18+ check door in de pakketlabelsoftware (Shipper) 18+ check aan te vinken. Dit kan zowel bij DPD Classic als bij DPD Home. De geadresseerde ontvangt dan Predictmails met de toevoeging, dat hij/zij een legitimatiebewijs gereed dient te houden. Ook DPD webservices en de plug-ins worden uitgebreid met de mogelijkheid om opdracht te geven voor een 18+ check. Pakketpartner en Sendcloud zijn ook bezig deze mogelijkheid in te bouwen bij verzending met DPD.

De opdracht tot het uitvoeren van een 18+ check komt in de handscanner van de chauffeur. De chauffeur dient de geboortedatum en type plus laatste 5 tekens van het legitimatiebewijs in de scanner in te voeren. Dit betreft de ontvanger, dat kan iemand anders zijn dan de besteller. De scanner controleert of de geboortedatum tenminste 18 jaar in het verleden ligt. Er vindt geen burenlevering plaats en er kan geen neerzettoestemming worden gegeven. Vooralsnog vindt ook geen aflevering bij een pakketshop plaats en doet DPD in geval van niet thuis een 2e bezorgpoging.

Het emailadres is essentieel om te voorkomen, dat een chauffeur steeds moet wachten, totdat iemand zijn legitimatiebewijs heeft gevonden. Wij raden u aan om in geval van verzending van relatiegeschenken uw Opdrachtgever dringend te verzoeken om ook de emailadressen van de geadresseerden te verstrekken of anders een emailadres op te geven van degene, die de taak heeft om de Predictmails tijdig naar de geadresseerden door te sturen.

DPD slaat de ingevoerde gegevens gedurende een jaar op, opdat DPD desgevraagd kan aantonen, dat zij de opdracht tot het uitvoeren van een 18+ check hebben uitgevoerd.

De toeslag wordt 1,50 euro exclusief btw per pakket, net zoals bij PostNL en DHL.

Huidige status (per 25-5-2021)

De aanpassing van de handscanner is opgeleverd en wordt momenteel getest. De aanpassing aan de pakketlabelsoftware wordt eind Mei opgeleverd. Vinologix zal begin Juni helpen met testen. Als de aanpassing van de pakketlabelsoftware niet tijdig operationeel is, is een noodoplossing, dat bij bepaalde pakketnummerreeksen altijd een 18+ check wordt uitgevoerd.

Heb je het antwoord gevonden?