Hoe worden de parameters gemeten?

Qua meetmethode zijn de parameters ‘linkerbocht’ en ‘rechterbocht’ vergelijkbaar met de parameters ‘te hard remmen’ en ‘overmatig versnellen,’ in die zin dat ook deze parameters worden gemeten door de versnellingsmeter in de ecobox. Alleen beschrijven de parameters ‘te hard remmen’ en ‘overmatig versnellen’ rechtlijnige bewegingen van het voertuig, terwijl ‘linkerbocht’ en ‘rechterbocht’ gaan over gedeeltelijke cirkelbewegingen. Technisch gezien meet je dus de horizontale versnelling van het voertuig in bochten.

Waarom meten we twee parameters?

Ten eerste, omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bij bochten naar rechts meer aanrijdingen van fietsers voorkomen dan bij bochten naar links* . In dat geval kan een fietser zich in de dode hoek bevinden als deze niet voldoende is gecontroleerd, of wanneer niet goed is voorgesorteerd op de suggestiestrook** waardoor fietsers zich naast het voertuig bevinden in plaats van daarachter. Ook is het kijkgedrag bij een linker- en een rechterbocht anders*** . Tot slot, noemde een taxi ondernemer dat een chauffeur bij het rijden van een halve of 3-kwart rotonde altijd een bocht naar links wordt gemaakt bij het rijden op die rotonde. In die zin kan de linkerbocht parameter dus iets zeggen over het rijgedrag op rotondes (mits daar harde bochten worden gemaakt).

Waarom meten we deze parameters?

Zoals we hierboven hebben toegelicht is veilig rijden hiervoor een belangrijke een belangrijke reden. Om dit beter te kunnen analyseren hebben we ook de snelheid waarmee de bocht wordt ingereden toegevoegd aan de kaart. Daarnaast bespaart men ook op de onderhoudskosten van de banden als chauffeurs niet met gierende banden door bochten rijden. Tot slot, zeggen deze parameters ook iets over het rijcomfort voor eventuele passagiers.

_______________________________

Bronnen

*Zie Summala, H., Pasanen, E., Räsänen, M., en Sievänen, J. (1996), Bicycle Accidents and Drivers’ visual search at left and right turns, Accident Analysis and Prevention 28 (2), p. 147-153.

**Voor het verschil tussen de suggestiestrook en fietsstrook zie: Wat is het verschil tussen een fietsstrook en een suggestiestrook | Veilig Verkeer Nederland, http://vvn.nl/veelgestelde-vragen/wat-het-verschil-tussen-eenfietsstrook-en-een-suggestiestrook , bekeken op: 11 mei 2015

***Min, Y-K., Min, B-C., en Kim, B. (2013), Changes in eye movements and driving performance at different intersections as a function of age and turn type, International Journal of Industrial Ergonomics 43(4), p. 342-349

Heb je het antwoord gevonden?