Door op de regel met informatie van één van de medewerkers te klikken gaat de gebruiker naar de detailpagina van deze medewerker.

Figuur 1 Medewerker detailpagina

Op de medewerker detailpagina staat naast de basisinformatie die ook in het lijstoverzicht staat, meer informatie over de medewerker.

Naast het tonen van de gegevens zijn veel van deze gegevens ook aan te passen. Kloppende gegevens zijn van groot belang wanneer een medewerker op cursussen wordt ingeschreven. De opleiders hebben dit nodig voor een juiste administratie waaronder het officieel en juist kunnen toekennen van de uren bij het CBR. Ook contactinformatie kan van belang zijn voor de communicatie van cursusgegevens richting de medewerker. De gegevens die van medewerkers die aangepast worden in het portaal worden ook aangepast in de administratie van de opleider(s).

Aan de linkerkant van de detailpagina zijn cursusonafhankelijke gegevens van de medewerkers te zien.

In de tabel aan de rechterkant staan de gegevens over, voor de medewerker geplande en door de medewerker reeds gevolgde cursussen.

Aanpassen persoonsgegevens

In de linker sectie is een label ‘Algemeen’ te zien met een drie bolletjes icoon (

).

Door op dit icoon te klikken komt een pop-up tevoorschijn waarin de gebruiker de persoonsgegevens kan aanpassen van deze medewerker.

Aanmaken en aanpassen Code 95 cyclus

Voor de eerste cyclus kan de gebruiker op de grote + drukken boven de tekst ‘Voeg een code 95 cyclus toe’ in het kaartje boven aan de detailpagina.

Figuur 2 Knop voor het aanmaken van de eerste code 95 cyclus


Voor aanpassingen of volgende cycli is in de linker sectie een label ‘Code 95’ te zien met een drie bolletjes icoon (

).

Via een van deze twee opties komt een pop-up tevoorschijn waarin de gebruiker de gegevens met betrekking tot de code 95 cycli kan aanmaken en/of wijzigen.

Figuur 3 Pop-up voor toevoegen Code 95 cyclus

Ten eerste kan worden aangegeven of deze medewerker moet worden behandeld als iemand die Code 95 volgt. Dit betekent dat bij inschrijven de optie om deze persoon ook van CCV aan te melden aangevinkt is.

Verder is het mogelijk een cyclus toe te voegen. Na het klikken op de

icoon kan een begin- en einddatum voor de nieuwe cyclus worden opgevoerd, waarna deze cyclus met de knop ‘Opslaan’ kan worden vastgelegd.

Eventuele andere cycli worden ook in de pop-up getoond. Deze cycli kunnen in deze dialoog worden aangepast. Ook is per cyclus te zien hoeveel uren nascholing zijn behaald én of de praktijk is behaald.

(De-)archiveren van een medewerker

Het is mogelijk om medewerkers te archiveren in het portaal. Deze medewerkers zullen dan niet meer in de lijsten van actieve medewerkers getoond worden. Op een later tijdstip is het mogelijk een (oud) medewerker weer te activeren.

Figuur 4 Archiveren en activeren medewerkers

Toevoegen van extern gevolgde cursus

Naast de koppeling met opleiders die gebruik maken van het Certificate Portal zullen medewerkers ook cursussen volgen of hebben gevolgd bij andere opleiders. De cursussen gevolgd bij aangesloten opleiders zullen automatisch worden verwerkt in het portaal. Externe cursussen, dus cursussen behaald bij andere opleiders die niet in het portaal bekend zijn, kunnen handmatig door de gebruiker worden opgevoerd in het portaal.

Het is van groot belang dat ook externe cursussen in het portaal worden opgevoerd. De reden hiervoor is onder andere dat notificaties en voortgang voor de code 95 anders niet compleet is.

Door op de knop (

) te klikken, rechtsboven in het scherm, wordt een pop-up scherm getoond waarin een externe cursus van de medewerker kan worden opgevoerd.

Figuur 5 Toevoegen externe cursus

Er is te kiezen uit een lijst met officiële cursussen die bij het CBR/CCV bekend zijn, maar het opvoeren van een andere cursus wordt ook ondersteund.

Voor elke cursus kan worden aangegeven of het om een theorie of praktijk cursus gaat, dit wordt in de code 95 status meegenomen. Tevens kan het aantal uur dat voor code 95 van belang is te administreren, opgevoerd worden.

Wanneer een cursus een geldigheidsduur heeft en dus ook als certificaat wordt gezien, kan de verloopdatum worden opgevoerd. Deze verloopdatum wordt dan in het portaal in de risicoberekening voor certificaten meegenomen.

LET OP: indien een cursus wordt opgevoerd die los staat van code 95, dienen de velden voor theorie/praktijk en het aantal uur niet ingevuld te worden of op 0 uur gezet te worden.

Detail informatie over geplande en gevolgde cursussen

Aan de rechterkant op de medewerker detailpagina is een ‘Cursus overzicht’ te zien. De gebruiker kan op de getoonde cursussen klikken om vervolgens een pop-up met meer detail informatie te zien.

Figuur 6 Details van medewerker cursus

Heb je het antwoord gevonden?