Risico Certificaat

Deze kolom toont een drietal niveaus van risico met betrekking tot het verlopen van certificaten van de medewerker. Wanneer een medewerker geen certificaten heeft zal geen risico getoond worden.

De niveaus die gebruikt worden zijn:

  • Hoog (rood) : één of meerdere certificaten lopen binnen 90 dagen af

  • Matig (oranje): één of meerdere certificaten lopen tussen 90 en 180 dagen af

  • Laag (groen) : de certificaten van deze medewerker zijn langer dan 180 dagen geldig

Met behulp van deze risico indicaties kan de HR-medewerker tijdig actie nemen om een medewerker op een herhaal/verlengingscursus in te plannen zodat zijn noodzakelijke certificaten geldig blijven.

Code 95 verloopdatum

Elke beroepschauffeur moet naast een geldig rijbewijs ook een geldige code 95 aantekening hebben en houden. Deze code 95 aantekening is 5 jaar geldig en in die 5 jaar moet de chauffeur zorgen dat hij 35 uur nascholing heeft gevolgd. Heeft hij dat niet gedaan dan vervalt zijn code 95 aantekening en mag hij niet meer rijden als beroepschauffeur. Het is dus van groot belang om te zorgen dat de beroepschauffeur op tijd zijn nascholing volgt om problemen met betrekking tot zijn inplanbaarheid en inzet te voorkomen.

Code 95

De kolom ‘Code 95’ toont de status van de huidige cyclus van de medewerker. Dit wordt duidelijk gemaakt door het aantal gevolgde (of reeds ingeplande) uren ten opzichte van de benodigde 35 uur te tonen bijv. 7/35 voor iemand die al 7 uur heeft gevolgd.

Daarnaast wordt dit grafisch met een statusbalk aangegeven waarbij de balk aangeeft in hoeverre de kandidaat op schema ligt. Het eerste half jaar van een nieuwe cyclus is de balk altijd groen. Heeft de medewerker na een half jaar nog geen 7 uur gevolgd, dan zal de balk rood worden. Volgt de medewerker 7 uur nascholing, dan wordt de balk weer groen, en het eerste blok gevuld. Vervolgens zal dit met een interval van een jaar telkens opnieuw het geval zijn. Dus na anderhalf jaar wordt de balk weer rood, tenzij er 14 uur nascholing gevolgd is in de cyclus. Op deze manier wordt de balk na 4,5 jaar ook weer rood als er nog geen 35 uur is gevolgd, zodat er nog een half jaar de tijd is om de cyclus te voltooien.

Praktijk

Als extra informatie met betrekking tot de behaalde uren voor Code 95 wordt ook getoond of de verplichte praktijkuren wel of niet zijn behaald. Dit praktijk onderdeel kan voor bedrijven namelijk wat meer planningsinspanning kosten en daarom is het goed om dit inzichtelijk te hebben.

  • Praktijk niet gedaan

  • Praktijk wel gedaan

Navigatie

De gebruiker kan in de lijst navigeren door kolommen te sorteren, meer of minder resultaten per pagina te tonen en te zoeken middels het zoekveld.

Export

Links onderaan de lijst met medewerkers is een knop ‘Export’ te zien. Via een klik op de knop kan de gebruiker een Excel bestand downloaden met alle medewerkers met daarin Achternaam, Voornaam, Voorletters, Geboortedatum, Code 95 uren, Praktijk, Verloop Code 95 en Certificaat risico. Deze sheet kan los van het portaal worden gebruikt mocht de gebruiker dit handig vinden.

Heb je het antwoord gevonden?