De opleider kan een bedrijf archiveren in het portaal. Door deze actie kan geen van de contactpersonen van het bedrijf nog inloggen in de omgeving van dat bedrijf. De opleider kan zelf nog wel naar de gegevens van het bedrijf in het portaal. Ook kan de opleider bijvoorbeeld een export maken van de lijst van medewerkers in het portaal.

Een bedrijf kan ook worden geactiveerd/gede-archiveerd in het portaal. Na het activeren van een bedrijf moeten de contactpersonen opnieuw worden uitgenodigd voordat deze weer kunnen inloggen op de portaalomgeving van het bedrijf.

Let op: Bedrijfsgebruikers moeten na activeren van een bedrijf één voor één weer worden uitgenodigd.

Heb je het antwoord gevonden?