Het opvoeren van één of meerdere code95 cycli dient te gebeuren via het portaal door de (HR-)medewerker van het bedrijf (jouw klant). Een code 95 cyclus wordt niet gesynchroniseerd naar Dation.

Let op: Het is technisch wel (maar functioneel niet) mogelijk om code 95 cycli in Dation op te voeren. Deze zullen echter nooit in het portaal verschijnen! Het is dus de bedoeling dat deze in het portaal worden opgevoerd. Alleen de reeds in Dation bestaande code 95 cycli zullen op moment van het importeren in het portaal van het bedrijf worden geïmporteerd.

Heb je het antwoord gevonden?