Het opvoeren van externe cursussen bij een medewerker (bijvoorbeeld een chauffeur) van jouw klant moet via het portaal gebeuren, door de (HR-)medewerker van jouw klant. Deze externe cursussen worden niet gesynchroniseerd naar Dation.

Let op: Het is wel mogelijk om extern gevolgde cursussen in Dation op te voeren. Deze zullen echter nooit in het portaal verschijnen! Het is dus de bedoeling dat deze in het portaal worden opgevoerd. Alleen de reeds in Dation opgevoerde externe cursussen zullen op moment van het importeren van het bedrijf in het portaal worden geïmporteerd tezamen met de rest van de medewerker gegevens.

Heb je het antwoord gevonden?