Er zijn twee type cursussen: eenvoudige en complexe cursussen. Via het portaal kan een bedrijfsgebruiker haar medewerkers inschrijven op beide type cursussen. Maar voor complexe cursussen geldt dat medewerkers niet automatisch in Dation op de training worden gepland. Dit blijft een handmatige actie voor de opleider!

Als er via het portaal een inschrijving is gedaan komt er een e-mail binnen bij de opleider. Ook de contactpersoon van het bedrijf die de inschrijving in het portaal heeft gedaan zal een bevestiging van de inschrijving via e-mail ontvangen. Deze e-mail bevat informatie over de inschrijving. Als de inschrijving vanuit een bedrijf gedaan wordt dat nog niet bekend is in het Dation systeem van de aanbiedende opleider wordt het bedrijf automatisch aangemaakt. Ook een nog niet bekende medewerker zal automatisch worden aangemaakt in Dation.

Voor complexe cursussen moeten de medewerkers via Dation handmatig worden ingeschreven door de opleider. Deze inschrijving wordt daarna automatisch vanuit Dation met het portaal gesynchroniseerd.

Voor eenvoudige cursussen zullen medewerkers automatisch in Dation op een cursus worden ingeschreven. Hiervoor is dus geen handmatige actie nodig van de opleider.

Tijdens het inschrijven kan per medewerker worden opgegeven of deze wel of niet voor CCV aangemeld moet worden (dit zal bij eenvoudige cursussen ook gelijk worden verwerkt in Dation). Ook kan aangegeven worden of de medewerker SOOB gerechtigd is of niet. Als derde is het mogelijk om bij de inschrijving een opmerking te plaatsen. Dit is o.a. nodig om voor complexe cursussen aan te geven welke onderdelen gevolgd moeten worden, maar ook dieetwensen kunnen hierin worden vermeld.


Al deze informatie zal in de e-mail richting opleider en bedrijf worden meegestuurd.

De opleider dient eventueel dus handmatige acties uit te voeren op basis van SOOB en overige opmerkingen.

Heb je het antwoord gevonden?