CBR Fout: Uw gebruikersnaam en/of wachtwoord is niet correct

Oorzaak: De gebruikersnaam/wachtwoord die in Dation zijn ingesteld zijn niet juist
Oplossing: Ga naar Instellingen -> Externe koppelingen -> CBR TOP en vul de juiste CBR TOP login gegevens in.

Geen instructeur gevonden voor de aanvraag

Oorzaak: Het instructeurnummer in TOP is niet ingevuld of komt niet overeen met het de instructeurnummer in Dation

Oplossing: Controleer het instructeurnummer in TOP en controleer de instructeurnummers in Dation. Dit doe je in Instellingen -> Gebruikers.

Productcode X niet gekoppeld aan pakketonderdeel

Oorzaak: Het TOP product dat is ingekocht staat niet gekoppeld aan een pakketonderdeel in Dation.

Oplossing: Koppel de TOP product code aan het juiste pakketonderdeel in Dation. Dit doe je in Instellingen -> Pakketten -> Pakketonderdelen.

Kandidaat niet gevonden.

Oorzaak: De kandidaat die in TOP in de reservering staat, wordt niet gevonden in Dation.

Oplossing: Vul het CBR kandidaatsnummer in bij de leerling of controleer de geboortedatum en de spelling van de (officiële) voornaam indien je nog geen CBR nummer weet.

Het examen kan niet worden toegevoegd omdat er al iets is gepland.

Oorzaak: Er staat al een afspraak in de agenda in Dation op de betreffende tijd, voor de gekozen instructeur.

Oplossing: Controleer in TOP of je de juiste instructeur heb gekoppeld aan het examenmoment. Controleer de agenda van de betreffende instructeur voor deze datum/tijd en verwijder of verplaats de afspraak die al in de agenda staat.

Instructeur niet werkzaam

Oorzaak: De instructeur die in TOP is ingesteld, is in Dation gearchiveerd óf er is een 'Datum uit dienst' ingevuld in Dation die vóór de reservering in TOP valt.

Oplossing: Verwijder het instructeurnummer van de gearchiveerde instructeur en synchroniseer opnieuw. Controleer of je in TOP de juiste instructeur hebt gekoppeld aan het examenmoment.

Capaciteitscode niet gevonden

Oorzaak: Dit zijn interne meldingen die TOP Online aan Dation terugkoppelt. Deze meldingen hebben geen invloed op de functionaliteit van Dation en kan je negeren.


Heb je het antwoord gevonden?