Yuki.png

De koppeling tussen Dation en Yuki betreft een live koppeling van alle debiteuren en facturen. Hiermee kunt u via één druk op de knop de gegevens van Dation naar Yuki exporteren.

Mogelijkheden Yuki koppeling

Debiteuren

Alle debiteuren worden geëxporteerd naar Yuki. Wanneer er bij een debiteur in Dation een adreswijziging plaatsvindt, wordt deze adreswijziging ook geëxporteerd en dus geüpdate in Yuki.

Facturen

Alle facturen die u vanuit Dation heeft verzonden worden geëxporteerd naar Yuki. De factuurregels op de factuur worden op basis van de ingestelde grootboeknummers verwerkt op de juiste posten in Yuki.

Configuratie koppeling Yuki

Om de koppeling correct te configureren zijn de volgende vier zaken van belang:

  • Debiteurnummers

  • Factuurnummers

  • Grootboekrekeningen

  • Journaal gegevens

Debiteurnummers

Wanneer u al langer uw administratie verwerkt in Yuki is het belangrijk dat de debiteuren (leerlingen en bedrijven) in Dation een correct debiteurnummer krijgen. Dit debiteurnummer dient aan te sluiten op de nummering die u reeds in Yuki hanteert.

Een correct debiteurnummer in Yuki bestaat enkel uit getallen en is maximaal 8 karakters lang.

Factuurnummers

Yuki accepteert facturen met een maximale lengte van 9 karakters. Een koppelteken '-' in uw factuurnummers is niet geoorloofd in Yuki.

Wij raden aan om een factuurnummer in te stellen die het formaat [jaartal][volgnummer] heeft, bijvoorbeeld 17001.
U stelt de opbouw van de factuurnummering in via Beheer - Factuurinstellingen - Factuurinstellingen.

Grootboekrekeningen

Om de financiële gegevens (facturen) correct te importeren in Yuki is het essentieel dat zowel Dation als Yuki hetzelfde rekeningenschema hanteren. In Dation wordt aan alle pakketonderdelen en producten een grootboekrekening gekoppeld. U heeft twee mogelijkheden om deze grootboeknummer overeen te laten komen:

  1. U neemt in Dation de grootboeknummers over die u in Yuki hanteert

  2. U neemt in Yuki de grootboeknummers over die u in Dation hanteert

De keuze om voor optie 1 of 2 te gaan is afhankelijk of u net met uw administratie begint in Yuki of Dation. Wanneer u al langer van beide systemen gebruik maakt dient bekeken te worden welke wijziging het minste impact heeft. Hierin assisteren de medewerkers van Dation u graag.


Bovenstaand grootboekrekeningen zijn de standaard grootboekrekeningen van Yuki. U stelt deze in via Beheer - Geavanceerd - Grootboekrekeningen.

Journaalgegevens

In het menu Beheer > Financiële instellingen > Grootboekrekeningen in uw Dashboard dienen de volgende BTW- en dagboekcodes ingevuld te worden om de gegevens vanuit Dation te matchen in Yuki.

Let op: De gegevens hieronder zijn de standaardgegevens van Yuki, controleer altijd in uw Yuki-omgeving welke dagboeken en codes in uw Yuki-omgeving van toepassing zijn.

Heb je het antwoord gevonden?