Dation is officieel softwarepartner van Snelstart.

De koppeling tussen Dation en Snelstart betreft een exportfunctie van alle debiteuren, facturen en betalingen. Hiermee kunt u via een exportbestand de gegevens van Dation naar Snelstart exporteren.

De uw facturen en debiteuren in Snelstart te kunnen importeren heeft u van Snelstart minimaal de versie: inKaart nodig.

Mogelijkheden

Debiteuren

Alle debiteuren worden geëxporteerd naar Snelstart. Wanneer een debiteur een adreswijziging heeft worden deze wijzigingen ook geëxporteerd naar Snelstart.

Facturen

Alle facturen die u verstuurt in Dation worden op basis van grootboeknummers geëxporteerd naar Snelstart. Dit journaal bevat zowel de facturen als de betalingen die u heeft ingevoerd in Dation.

Betalingen

Wanneer u uw kasboek in Dation bijhoudt (wat aan te raden is) kunnen ook deze betalingen volledig worden geëxporteerd naar Snelstart. Het is echter niet mogelijk de bankbetalingen vanuit Snelstart te importeren in Dation.

Configuratie

Om de koppeling correct te configureren zijn de volgende vier zaken van belang:

  • Debiteurnummers

  • Factuurnummers

  • Grootboekrekeningen

  • Journaal gegevens

Debiteurnummers

Wanneer u al langer uw administratie verwerkt in Snelstart is het belangrijk dat de debiteuren (leerlingen en bedrijven) in Dation een correct debiteurnummer krijgen. Dit debiteurnummer dient aan te sluiten op de nummering die u reeds in Snelstart hanteert.
Een correct debiteurnummer is groter dan '1' en bestaat uit getallen. Het aantal karakters is niet van belang.

Debiteurnummer '1' is in Snelstart altijd in gebruik voor uzelf.

Factuurnummers

Snelstart accepteert factuurnummers met een maximale lengte van 10 cijfers. Een koppelteken '-' in uw factuurnummers is wél geoorloofd in Snelstart. Omdat veel boekhoudpakketten een koppelteken niet accepteren in de factuurnummering raden wij u af om een koppelteken in uw factuurnummering te hanteren.

Wij raden aan om een factuurnummer in te stellen die het formaat [jaartal][volgnummer] heeft, bijvoorbeeld 17001.
U stelt de opbouw van de factuurnummering in via Beheer - Factuurinstellingen - Factuurinstellingen.

Grootboekrekeningen

Om de financiële gegevens (facturen) correct te importeren in Snelstart is het essentieel dat zowel Dation als Snelstart hetzelfde rekeningenschema hanteren. In Dation wordt aan alle pakketonderdelen en producten een grootboekrekening gekoppeld. U heeft twee mogelijkheden om deze grootboeknummer overeen te laten komen:

  1. U neemt in Dation de grootboeknummers over die u in Snelstart hanteert

  2. U neemt in Snelstart de grootboeknummers over die u in Dation hanteert

De keuze om voor optie 1 of 2 te gaan is afhankelijk of u net met uw administratie begint in Snelstart of Dation. Wanneer u al langer van beide systemen gebruik maakt dient bekeken te worden welke wijziging het minste impact heeft. Hierin assisteren de medewerkers van Dation u graag.


Bovenstaande grootboekrekeningen zijn de standaard grootboekrekeningen van Snelstart

Journaalgegevens

In de pagina Beheer - Grootboekrekening van uw Dashboard dienen de volgende BTW- en dagboekcodes ingevuld te worden om de gegevens vanuit Dation te matchen in Snelstart.

Let op: De gegevens hieronder zijn de standaardgegevens van Snelstart, controleer altijd in uw Snelstart-omgeving welke dagboeken en codes in uw Snelstart-omgeving van toepassing zijn.

Heb je het antwoord gevonden?