Logo-Exact-Online.png

De koppeling tussen Dation en Exact Online betreft een live koppeling van alle debiteuren, facturen en betalingen. Hiermee kunt u via één druk op de knop de gegevens van Dation naar Exact Online exporteren.

Mogelijkheden

Debiteuren

Alle debiteuren worden geëxporteerd naar Exact Online. Wanneer een debiteur een adreswijziging heeft worden deze wijzigingen ook geëxporteerd naar Exact Online.

Facturen

Alle facturen die u verstuurt in Dation worden op basis van grootboeknummers geëxporteerd naar Exact Online.

Betalingenexport

Wanneer u uw kasboek in Dation bijhoudt (wat aan te raden is) kunnen ook deze betalingen volledig worden geëxporteerd naar Exact Online.

Betalingenimport
De betalingenimport maakt het mogelijk om de bankbetalingen die in uw Exact Online zijn ingelezen via uw bank, ook te importeren in uw Dation Dashboard. Hierdoor hoeft u bankbetalingen niet meer handmatig in Dation in te voeren.

Configuratie

Om de koppeling correct te configureren zijn de volgende vier zaken van belang:

  • Debiteurnummers

  • Factuurnummers

  • Grootboekrekeningen

  • Journaal gegevens

Debiteurnummers

Wanneer u al langer uw administratie verwerkt in Exact Online is het belangrijk dat de debiteuren (leerlingen en bedrijven) in Dation een correct debiteurnummer krijgen. Dit debiteurnummer dient aan te sluiten op de nummering die u reeds in Exact Online hanteert.
Een correct debiteurnummer in Exact Online bestaat enkel uit getallen en is maximaal 18 karakters lang.

Factuurnummers

Exact Online accepteert met een maximale lengte van 9. Een koppelteken '-' in uw factuurnummers is wél geoorloofd in Exact Online. Omdat veel boekhoudpakketten een koppelteken niet accepteren in de factuurnummering raden wij u af om een koppelteken in uw factuurnummering te hanteren.

Wij raden aan om een factuurnummer in te stellen die het formaat [jaartal][volgnummer] heeft, bijvoorbeeld 17001.
U stelt de opbouw van de factuurnummering in via Beheer - Factuurinstellingen - Factuurinstellingen.

Grootboekrekeningen

Om de financiële gegevens (facturen) correct te importeren in Exact Online is het essentieel dat zowel Dation als Exact Online hetzelfde rekeningenschema hanteren. In Dation wordt aan alle pakketonderdelen en producten een grootboekrekening gekoppeld. U heeft twee mogelijkheden om deze grootboeknummer overeen te laten komen:

  1. U neemt in Dation de grootboeknummers over die u in Exact Online hanteert

  2. U neemt in Snelstart de grootboeknummers over die u in Exact Online hanteert

De keuze om voor optie 1 of 2 te gaan is afhankelijk of u net met uw administratie begint in Exact Online of Dation. Wanneer u al langer van beide systemen gebruik maakt dient bekeken te worden welke wijziging het minste impact heeft. Hierin assisteren de medewerkers van Dation u graag.


Bovenstaand grootboekrekeningen zijn de standaard grootboekrekeningen van Exact Online

Journaalgegevens

In de pagina Beheer - Grootboekrekening van uw Dashboard dienen de volgende BTW- en dagboekcodes ingevuld te worden om de gegevens vanuit Dation te matchen in Exact Online.

Let op: De gegevens hieronder zijn de standaardgegevens van Exact Online, controleer altijd in uw Exact-omgeving welke dagboeken en codes in uw Exact-omgeving van toepassing zijn.

Heb je het antwoord gevonden?