De koppeling tussen CBR TOP en Dation is een standaard koppeling die je in Dation kunt gebruiken. Alle gegevens vanuit jouw TOP Online account worden gesynchroniseerd en verwerkt in Dation. Om de koppeling te activeren en in te stellen doorloop je onderstaande stappen.

1. Instellen/wijzigen CBR login gegevens

  1. Ga naar Instellingen

  2. Klik op 'Externe koppelingen'

  3. Voer in het tabblad 'CBR TOP' jouw inloggegevens in en druk op 'Opslaan'( rechts onderaan de pagina).

  4. Jouw CBR TOP login gegevens zijn opgeslagen!

  5. Klik op TOP activeren.

Let op: Stap 5 is alleen van toepassing als de koppeling voor het eerst wordt ingesteld. Wil je alleen je wachtwoord wijzigen dan is alleen het opslaan van je gegevens voldoende.

mceclip0.png

Belangrijk: Het identificatienummer is jouw eigen rijschoolnummer.

2. CBR productcodes ophalen

Klik in het kader 'TOP Online' (Instellingen-> Externe koppelingen) op de knop 'Ophalen nieuwe producten en locaties'.

Hiermee worden al de productcodes en examenlocaties opgehaald uit TOP, zodat je deze kunt gebruiken in je Dation Dashboard.

Let op: Worden er nieuwe producten aangeboden bij TOP en heb je die voor het eerst ingekocht, gebruik dan de knop ‘Ophalen nieuwe producten en locaties’ om het product in je Dation Dashboard te kunnen gebruiken.

3. Instellen Instructeursnummer

Je dient per instructeur een uniek nummer in te stellen. Zo kan onderscheid op agenda's worden gemaakt bij het ophalen van de gegevens uit TOP.

Belangrijk: Ook als er maar 1 instructeur is ingesteld in je Dation omgeving, moet er een instructeurnummer worden ingevuld.

Ga naar Instellingen > Gebruikers en voer bij iedere instructeur het gewenste nummer in.

Let op: gebruik het veld ''instructeurnummer''

mceclip1.png

Tip: Plan in CBR TOP Online altijd een instructeur in op een toets / praktijkexamen zodat deze tijdens de synchronisatie in Dation verwerkt kan worden. Hieronder zie je in welk veld in CBR TOP Online je de instructeur kunt toewijzen.

4. Instellen Voertuignummer (optioneel)

Je kunt per voertuig een uniek nummer in te stellen. Zo kan onderscheid op agenda's worden gemaakt bij het ophalen van de gegevens uit TOP.

Ga naar Instellingen > Voertuigen en voer bij ieder voertuig het gewenste nummer in.

mceclip2.png

Tip: Plan in CBR TOP Online een voertuig in op een toets / praktijkexamen zodat deze tijdens de synchronisatie in Dation verwerkt kan worden. Hieronder zie je in welk veld in CBR TOP Online je het voertuignummer kunt toewijzen.

5. CBR productcodes toekennen aan je examenonderdelen

In Instelling > Pakketten > Pakketonderdelen beheren zijn al je (theorie)examens en toetsten per categorie ingesteld. Aan deze pakketonderdelen kan je nu de bijbehorende TOP-codes koppelen. Zo ken je bijvoorbeeld aan een 'B - Praktijkexamen' de productcode 'B' toe, zodat in de TOP synchronisatie het examen 'B' in Dashboard wordt gekoppeld aan pakket onderdeel 'B - Praktijkexamen'.

Je dient voor alle pakketonderdelen die je wilt synchroniseren met TOP deze productcodes te koppelen.


Let op: Een pakketonderdeel kan soms meerdere CBR productcodes aan zich gekoppeld hebben! Gebruik de + knop achter het ‘Positie’ veld om een tweede veld voor een product code toe te voegen:

mceclip3.png

Tip: Standaard worden alleen de meest voorkomende TOP-codes getoond. Wil je een TOP-code koppelen die niet standaard in de lijst stat, gebruik dan de ‘Toon allen’ knop om alle beschikbare TOP codes weer te geven.

6. Upload Oproepkaarten

De oproepkaart is voor elke categorie een specifiek document (voor elke categorie dient een oproepkaart in Dation te worden ingesteld). Dation heeft voor alle examens een standaard oproepkaart beschikbaar.

Om een oproepkaart in uw Dashboard te uploaden doorloopt u de volgende stappen:

  1. Vul op de oproepkaart je eigen rijschoolnaam + rijschoolnummer in en sla de oproepkaart op

  2. Upload de oproepkaart in Instellingen > RTF sjablonen als sjabloontype 'Cursus'

A - Oproepkaart AVB.rtf

A - Oproepkaart AVD.rtf

AM2 - Oproepkaart.rtf

B - Oproepkaart.rtf

Neem voor aanvullende oproepkaarten contact met ons op.

De oproepkaart kan je afdrukken via het Historie overzicht van de leerling.

mceclip4.png
Heb je het antwoord gevonden?