Met de CBR TOP koppeling kun je de volgende gegevens vanuit CBR TOP naar Dation synchroniseren: Examenplanning (capaciteit), examenresultaten + scoreformulieren en machtigingen.

1. Synchroniseren van CBR TOP

Het synchroniseren van CBR TOP doe je in het menu Agenda - Examens. Hier vind je de volgende knoppen voor de CBR TOP synchronisatie:

mceclip0.png
  • Synchronisatie log: Hiermee bekijk je de overzichten van synchronisatiemomenten uit het verleden.

  • Volledig synchroniseren met TOP: Met deze knop haal je de TOP gegevens op van de afgelopen 6 maanden

  • Synchroniseren met TOP: Met deze knop haal je de TOP gegevens op van de afgelopen 7 dagen

De functie 'Synchroniseren met TOP' gaat sneller dan de 'Volledige synchronisatie'. Er wordt immers minder data opgehaald.

2. Resultaten van de synchronisatie bekijken

Na de synchronisatie zie je in de examenagenda een overzicht van alle examenmomenten. Bovendien staan de gereserveerde examens ook in de agenda van de betreffende instructeur(s).

mceclip1.png

De CBR TOP koppeling synchroniseert aan de hand van de volgende gegevens uit Dation:

  • Eerste voornaam (doopnaam) + geboortedatum

  • CBR Kandidaatsnummer

Is het CBR kandidaatsnummer niet ingevuld, dan kijkt het systeem alleen naar de naam en de geboortedatum. Dit betekent wel dat de gegevens in Dation 100% overeen moeten komen met de gegevens in TOP. Is er een afwijking in de spelling van de naam of in de geboortedatum, dan kan het examen niet worden gesynchroniseerd. Er komt dan een melding.

3. Meldingen bekijken:

Van elk synchronisatiemoment wordt een registratie gedaan in het synchronisatie log.

Klik in Agenda -> Examens op ‘Synchronisatie log’. Je krijgt nu een overzicht te zien van alle registraties. De meest recente registratie staat bovenaan.

mceclip2.png

Door op de regel te klikken bekijk je de details van het synchronisatie moment.

Tip: Je kunt nu ook gericht zoeken op de naam van de leerling, dit kan je doen door op het + teken te klikken en een extra zoekfilter toe te voegen.

mceclip0.png

Vul vervolgens de achternaam in van de leerling en klik op zoeken.

mceclip1.png

4. Veel voorkomende foutmeldingen:

Foutmelding

Oorzaak

Oplossing

CBR Fout: Uw gebruikersnaam en/of wachtwoord is niet correct

De gebruikersnaam/wachtwoord die in Dation zijn ingesteld zijn niet juist

Ga naar Instellingen -> Externe koppelingen en pas de inlog gegevens aan

Geen instructeur gevonden voor de aanvraag

Het instructeurnummer in TOP is niet ingevuld of komt niet overeen met een van de instructeurnummers in Dation

Controleer het instructeurnummer in TOP en controleer de instructeurnummers in Dation

Productcode X niet gekoppeld aan pakketonderdeel

Het TOP product dat is ingekocht staat niet ingesteld in Dation

Koppel de TOP product code aan het juiste pakketonderdeel in Dation

Kandidaat niet gevonden.

De kandidaat die in TOP in de reservering staat, wordt niet gevonden in Dation

Vul het CBR kandidaatsnummer in bij de leerling of controleer de geboortedatum en de spelling van de naam

Het examen kan niet worden toegevoegd omdat er al iets is gepland.

Er staat al een afspraak in de betreffende agenda

Controleer de agenda van de instructeur voor de betreffende datum/tijd en verwijder of verplaats de afspraak die al in de agenda staat

Instructeur niet werkzaam

De instructeur die in TOP is ingesteld is in Dation gearchiveerd, of er is een 'Datum uit dienst' ingevuld die vóór de reservering in TOP valt

Verwijder het instructeurnummer van de gearchiveerde instructeur en synchroniseer opnieuw.

Capaciteitscode niet gevonden

Deze regels hebben geen invloed op de functionaliteit van Dashboard en kan je negeren.

-

Heb je het antwoord gevonden?