Om de jaarcijfers goed op te maken vraagt je boekhouder je waarschijnlijk om een overzicht van de onderhanden werk positie (= wat moet je nog verlenen aan je klanten) van de rijschool.
Om je goed op weg te helpen in dit vraagstuk hebben we twee handige rapporten in Statistieken die antwoord geven op deze vraag:

  1. Tegoed uit gefactureerde omzet

  2. Verleende diensten, reeds gefactureerd

Hoe gebruik ik deze twee rapporten?

Download voor de gewenste periode de beide rapporten.

Tegoed uit gefactureerde omzet
Het rapport 'Tegoed uit gefactureerde omzet' laat alle verzonden facturen zien en toont per factuur (en in totaal) hoeveel van de gefactureerde onderdelen er al verleend zijn en hoeveel er nog verleend dienen te worden.

Verleende diensten, reeds gefactureerd
Het rapport 'Verleende diensten, reeds gefactureerd' toont per debiteur of (en hoeveel) diensten hij/zij gekregen heeft in de gekozen periode, waarvoor al in een eerdere periode een factuur verzonden is.

Beide rapporten tonen zowel in stuks als in euro's (incl. en excl. BTW) de waarden. Door deze beide rapporten te verwerken in uw jaaroverzicht (of aan uw accountant/boekhouder door te geven) kunt u uw onderhanden werk berekenen.

Heb je het antwoord gevonden?