Per 1 november 2017 dienen leerlingen zelf een Eigen Verklaring (EV) aan te vragen bij het CBR. Zij rekenen deze dan ook of zelf via het CBR af en dus kunt u de EV niet meer in rekening brengen bij de leerling.

In veel gevallen heeft u de EV verwerkt in uw pakketprijzen en/of prijs van losse praktijkexamens. In deze gevallen is het belangrijk dat u dit aanpast per 01-11-2017. Er zijn twee scenario's waarin u uw lespakketten in Dation moet bewerken:

  1. U heeft de prijs van een EV verwerkt in de prijs van een praktijkexamen (de inkoopprijs van het praktijkexamen staat op € 133,80 in plaats van € 100,00)

  2. U heeft de EV als 'niet-inplanbaar' pakketonderdeel in uw lespakket verwerkt

1. EV uit de inkoopprijs van een examen halen

In dit geval heeft u de inkoopprijs van de EV verwerkt in de inkoopkosten van het praktijkexamen. De inkoopprijs staat hierdoor op € 133,80 in plaats van € 100,-. Dit kan op twee manieren zijn geconfigureerd, als los onderdeel van € 33,80 zijn ingesteld of door de inkoopkosten op € 133,80 te zetten.

EV_in_pakket.JPG
EV_als_onderdeel_in_pakketprijs.JPG

Indien het pakket nog niet is gekoppeld aan een leerling dan kunt u de bedragen in het pakket direct aanpassen en opslaan. Indien het pakket al wel actief is bij een leerling, dan mag u het pakket niet meer bewerken. Doorloop in dit geval de volgende stappen om de prijs van de EV uit het pakket te halen:

Herhaal deze stappen voor alle lespakketten waarin u de EV hebt verwerkt in de pakketprijs / de prijs van het praktijkexamen.

2. EV uit het pakket halen (niet-inplanbaar onderdeel)

In dit geval heeft u de EV als los pakketonderdeel (niet-inplanbaar pakketonderdeel) toegevoegd in uw lespakketten. Dit onderdeel moet uit het pakket worden gehaald, zodat u de juiste tarieven aan de leerling factureert.

Ev_uit_pakket_halen.JPG

Indien het pakket nog niet is gekoppeld aan een leerling dan kunt u het pakketonderdeel 'Eigen Verklaring' verwijderen uit het pakket via de knop

Verwdijeren_ev.JPG

. Indien het pakket al wel actief is bij een leerling, dan mag u het pakket niet meer bewerken. Doorloop in dit geval de volgende stappen om de EV uit het pakket te halen:

Herhaal deze stappen voor alle lespakketten waarin u de EV hebt verwerkt in de pakketprijs / de prijs van het praktijkexamen.

Heb je het antwoord gevonden?