Het is mogelijk om in uw agenda de afspraken voor een proefles / intest te markeren als 'Proefles', zodat deze afspraken extra opvallen in de agenda.
In uw Beheer kunt u voor de betreffende pakketonderdelen instellen dat deze in de agenda als 'Proefles' extra opvallen. Het voordeel om deze pakketonderdelen te markeren is dat u in uw planning scherper zicht heeft op de proeflessen, waardoor u beter rekening kunt houden met reistijden en de afspraken voor en na de proefles.

Instellen van 'Markeren als proefles' op pakketonderdelen

In het Beheer van uw Dashboard kunt u instellen of en voor welke pakketonderdelen uw de markering

'Proefles' wilt inschakelen. Hiervoor doorloopt u de volgende stappen:

Video uitleg Proeflessen markeren in de agenda

Heb je het antwoord gevonden?