Bij een flexibele training moet er gekozen worden wanneer een kandidaat aanwezig is voor bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld wanneer er meerdere opties zijn voor de theorie- en praktijkonderdelen van een training).

Deze keuze kan gemaakt worden door een vinkje te zetten bij het juiste onderdeel van de training, zoals in het voorbeeld hieronder.

mceclip0.png

In dit voorbeeld is er gekozen voor een theoriemoment op 06-04, en een praktijkmoment op 08-04.

Het systeem zal automatisch de kandidaat op het desbetreffende slot inplannen. Ook de aanwezigheid een aan- afmeldkosten CCV zullen automatisch worden aangevinkt. Deze kunnen natuurlijk wel kunnen worden aangepast, zoals beschreven in de eerdere voorbeelden.

Heb je het antwoord gevonden?