Het is mogelijk dat een kandidaat wél bij alle onderdelen aanwezig is, maar voor slechts een gedeelte ervan de CCV uren behoeft. Bijvoorbeeld: een kandidaat die al 21 uren heeft gevolgd in zijn cyclus, en er dus nog maar 14 nodig heeft. De kandidaat wil echter wel zijn certificaat behalen die bij de gehele training hoort (en de hele training volgen geeft 21 uren).

In dit geval moet het correcte vinkje onder ‘Aan- afmeldkosten CCV’ worden uitgevinkt, zoals in het voorbeeld hieronder:

mceclip0.png

In dit voorbeeld worden wél de kosten voor alle onderdelen in kwestie gefactureerd, maar slechts tweemaal de aan- afmeldkosten CCV, aangezien deze niet van toepassing zijn voor het derde onderdeel

Voor deze kandidaat worden 14 CCV uren toegekend, aangezien dit voor twee onderdelen is aangevinkt.

In het nascholingsoverzicht van de kandidaat komt dit er zo uit te zien:

mceclip1.png
Heb je het antwoord gevonden?