Opleidingstabblad

We zijn begonnen de huidige pakketten structuur in Dation te innoveren.
Met als doel de volgende zaken eenvoudiger te maken:

  • Aanmaken van pakketten/producten

  • Doorvoeren van prijswijzigingen

  • Crediteren van deels afgenomen/gefactureerde pakketten

Wat verandert er?

In plaats van de verschillende tabbladen per toegevoegde cursus (pakket) wordt de hele opleiding weergegeven in één overzicht. Hiermee ontstaat maximaal inzicht in de voortgang en status van de opleiding per categorie. Wij noemen dit het 'Opleidingstabblad'.

Op dit moment vind je daar de volgende informatie:

  • Opleidingsinformatie

  • Examenvereisten

  • Tegoeden

  • Planning van de leerling

Let op: Momenteel kun je geen wijzigingen of acties doorvoeren in het Opleidingstabblad, dit wordt in de toekomst en gefaseerd mogelijk gemaakt.

Hieronder leggen we aan je uit wat dit precies de onderdelen van het categorie tabblad betekenen.

Opleidingsinformatie

Aanvang: Geeft de datum aan waarop de leerling zijn opleiding begint.
Afgerond: Geeft de datum aan waarop de leerling zijn opleiding afrond.
Vorderingenkaart: Geeft aan welke vorderingenkaart de leerling momenteel gebruikt.
Vorderingenfase: Geeft aan in welke fase van de vorderingen de leerling zit.
Automatische facturatie: Geeft aan welke facturatie instelling van toepassing is.
Administratie: Geeft aan welke administratie de leerling is gekoppeld.
Instructeurs: Geeft aan bij welke instructeur(s) deze leerling hoort.

Examenvereisten

Om het inzicht op de examenvereisten ten opzichte van de planning te vergroten
hebben wij deze verhuist naar het Opleidingstabblad.
(Voorheen vond je de examenvereisten terug onder het historie tabblad van de leerling.)

Eigen verklaring: Geeft aan wanneer de leerling de eigen verklaring heeft ingevuld via www.rijlesplanner.nl of de RijbewijsApp
Algemene voorwaarden: Geeft aan wanneer de leerling akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden via www.rijlesplanner.nl of de RijbewijsApp
Theorie geslaagd: Hiermee kun je handmatig aangeven op welke datum de leerling is geslaagd voor het theorie examen.
Verloop certificaat: Hiermee kun je handmatig aangeven tot welke datum het certificaat geldig is.

Voor onze Belgische gebruikers zijn er een aantal aanvullende velden beschikbaar:

Dossiernummer: Hier kan je het dossiernummer van de leerling invullen
Afleverdatum voorlopig Rijbewijs: Hier kan de datum van afgifte voor het voorlopig rijbewijs worden ingevuld.
Model voorlopig rijbewijs: Geef hier het model in van het voorlopige rijbewijs
Examencentrum: Geef hier het examencentrum in van de leerling
Afgifte datum rijbewijs: Hier kan de datum worden aangegeven van het rijbewijs
Rijbewijsnummer: Geef hier het rijbewijsnummer van de leerling op.
Datum Medische keuring: Geef hier de datum op van wanneer de leerling medisch gekeurd is.

Tegoeden

In dit overzicht zie je de balans tussen de verkochte en geplande onderdelen.
Verder maakt dit overzicht inzichtelijk of de onderdelen ook al zijn gefactureerd en wat er nog tegoed is.

Planning

In dit overzicht zie je de complete planning van de opleiding inclusief in welke agenda het product is ingepland.
Je kunt op 'Extern theorie-examen toevoegen' klikken om aan te geven dat de leerling buiten Dation of de rijschool om een theorie examen heeft gevolgd.

Meer informatie volgt!

Heb je het antwoord gevonden?